Skip to main content
Wij helpen u graag verder
0251 - 26 27 30 (Kipper)
0251 - 26 27 40 (Autokraan)
 

Klaarstaan

Direct contact met kundige mensen

Vul het onderstaande formulier in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

BUKO Transport

BUKO Bedrijvenpark 4
1943 AG Beverwijk

t 0251 – 26 27 30
t 0251 – 26 27 40 (autokraan)
transport@bukotransport.nl
transportplanning@bukotransport.nl

Bekijk onze algemene voorwaarden hier.

Op overeenkomsten betreffende vervoer over de weg waarbij wij optreden als ‘vervoerder’, zijn van toepassing de Algemene Vervoerscondities 2002 (AVC). Grensoverschrijdend wegvervoer geschiedt conform het CMR verdrag en in aanvulling daarop voornoemde AVC. Alle geschillen die voortvloeien of samenhangen met (de) tussen partijen gesloten overeenkomst(en) worden beslecht door de bevoegde rechter te Rotterdam. Nederlands recht is van toepassing. De voorwaarden kunnen op verzoek kosteloos worden toegezonden. Deze kunt u ook via www.sva.nl/avc lezen en downloaden. Door u gehanteerde algemene voorwaarden wijzen wij uitdrukkelijk van de hand. Onze aansprakelijkheid voor schade die niet is geregeld in voornoemde AVC en/of het CMR verdrag, is uitgesloten.

Stuur een vraag